Leg. Psykoterapeut

Vem är Sten Lindahl?

Som person är jag nyfiken, lugn, optimistisk och social. Jag är mycket intresserad av att prata med människor och försöka förstå dem. Men också att berätta om mina egna erfarenheter – något jag tror ofta kan vara till hjälp. Jag är mycket intresserad av människans omedvetna jag och tror att alla i hög grad styrs helt eller delvis av omedvetna impulser.

Intresset för att försöka hjälpa till att förbättra människors levnadsförhållanden har följt mig genom livet, först genom 15 års arbete för svensk och internationell arbetarrörelse som ekonom, internationell sekreterare och generalsekreterare och sedan som grundare och föreståndare för ett stort HVB-hem för barn i tonåren som p.g.a. sin problematik inte kunde bo hemma och inte i familjehem. Efter vidareutbildning leg. psykoterapeut.

Mina fritidsintressen är flera, främst familj och barn. Jag var pappaledig långt innan ordet var uppfunnet för att jag skulle få vara tillsammans med mina barn och för att min hustru skulle kunna ägna sig åt sitt arbete. Mitt arbete som terapeut är ett annat stort intresse, liksom segling i Stockholms vackra skärgård. 

Drivkraften för mig är att få träffa andra och hjälpa. Psykoterapi är dyrt om man inte går via sjukvården och för subventioner. Därför vill jag hålla nere dina kostnader så mycket jag kan.

Jag tränar praktiskt taget varje dag på gym och jag trívs mycket bra med mitt liv, i både med- och motgång. Motgångar är jättebra för man lär sig och får roligare efteråt.  Välkommen till mig så kan vi hjälpas åt att förbättra.