För dig som privatperson

När du behöver hjälp att ta dig framåt till ett läge med ökat välmående och hälsa

Välmående och hälsa

Välmående och hälsa är det vi alla vill ha. I dagens samhälle ställs stora krav på prestation och anpassning. Det kan medföra känslor av stress och ibland ångest att inte kunna hantera situationen. Bland det viktigaste är att ha kvar en känsla av förtröstan inför framtiden för att kunna prestera bra och må bra. 

Känslan av lugn och ro, avspändhet och förtröstan inför framtiden stimulerar vi i olika övningar, vissa med hjälp av hypnosteknik.

Många människor lever idag ensamma. När de på morgonen stiger upp är de ensamma och när det är dags att sova är de ensamma. Detta är ofta psykiskt påfrestande. Det kan kännas som ett misslyckande. Bara att få prata om sina känslor kan då vara lättande. Man kan också få värdefulla nya idéer och mer optimism och synpunkter.

Även om man utåt sett förefaller ha en bra situation kan osäkerhet och oro minska känslan av välmående. Kanske det har varit så ända sedan barndomen. Kanske det fanns särskilda omständigheter eller upplevelser som påverkade dig. Det är värdefullt att förstå sig själv för att kunna förändra sig själv. Vår kompetens i integrativ psykodynamisk psykoterapi hjälper dig att minnas orsakssamband som kanske sedan länge är halvt glömda och dolda i ditt undermedvetna. Det blir då lättare att förändra, ev i hypnos, det som kanske är dolda förbjudna minnen.

Parterapi

Det är inte lätt att hålla ihop ett äktenskap. Andelen äktenskap som upplöses i skilsmässa är skrämmande stor. Kraven på att vara framgångsrik i yrkeslivet är många gånger orimligt stort. Eftersom familjens ekonomi ofta är helt beroende av två goda inkomster prioriteras arbetet av både män och kvinnor. Tid för familjeliv blir det som blir över.
Bland det viktigaste för att hålla ihop ett äktenskap som vi ser det är att man och hustru i dagliga ärliga och uppriktiga samtal berättar om vad man tänker och känner. Det bör vara en vana att göra det minst 5-10 min varje dag,
Men bland kan det vara svårt, situationen känns låst. Det blir ständiga upprepningar av anklagelser och motanklagelser. Hjälp behövs för att hitta vägar till en mer konstruktiv modell för samtalen.

Du är välkommen att boka parterapi. Samtalstiden per session kan variera från 45 min till 2 timmar. Kostnaden är låg, endast 630:- för er båda tillsammans.
Efter några samtal kan man om så önskas avsluta med en kombinerad semester och parterapi utomlands.

Hur intressant tycker du det känns med en kombination av parterapi/coaching och semester? Skicka gärna ett mail med dina synpunkter och önskemål till sten@hypnosisandhealth.se

Om hypnos

Det går inte att förändra självbild eller personlighet mot någons annan persons egen vilja vare sig med hypnos eller någon annan psykoterapiteknik. När jag använder hypnosteknik som komplement till integrativ psykodynamisk psykoterapi kan det jämföras med när en bilskollärare lär dig hur du kör bil, jag lär dig hur du med hjälp av självsuggestion förändrar dig själv, din självbild och hur du hanterar omvärlden med hjälp av självsuggestion. Det gör du bäst när du är i ett förändrat medvetandetillstånd som brukar kallas trance, men kan också fungera i vanlig samtalsterapi. Mer information om min hypnosteknik kan får du på siten Jane Parsons Feins hemsida, hon examinerade mig i New York 2003.

Så här arbetar jag (Sten Lindahl) med hypnos

Mellan 1 och 1 1/2 timme anser behöver jag  för att genomföra en psykoterapisession med användning av hypnosteknik. Resultatet beror väldigt mycket på situationen och min förmåga men också klientens inställning till hypnos och vilka symtomen är. Om klienten inte är förtroendefull utan misstänksam och tvivlande är sannolikheten att nå framgång med hypnosteknik inte så stor. Det är mitt ansvar att skapa en förtroendefull atmosfär.

Eftersom det är mycket som jag behöver veta men i allmänhet inte kan veta när vi börjar måste jag först göra en noggrann kartläggning. I ett större perspektiv har jag två olika block att bearbeta när jag börjar.

För det första att få klarhet i om det finns medvetna eller omedvetna problemskapade brister i tidig anknytning (som det ofta finns) och i så fall till vem och på vilket sätt fanns det brister och på vilket sätt visar sig bristerna sig i form av symtom, tex ångest, svag självtillit och nedvärdering av det egna jaget eller kanske svårigheter att behålla en nära relation är ett ständigt återkommande problem.

Jag frågar och frågar om hur klienten minns sin uppväxt, från allra första början. Första minnet, känslominnen? Sedan vad är det som är dysfunktionellt och skall ändras? Vilka symtom skall upphöra. Vad skall komma i stället? Det här sker i vanligt samtalsklimat, utan jäkt och tar kanske 2 – 3 sessioner och behöver inte vara längre än 45 minuter.

När kartläggningsarbetet är färdig kommer förändringsarbetet. Då har jag flera olika metoder. Ett är först avslappning och kroppinkänning. Då uppkommer en känsla av lugn och trygghet. Sedan observation av vilka signaler som kommer till klienten via syn, hörsel, känsel (i t.ex. huden), lukt och smak. Signalerna som kommer till hjärnan och som hjärnan använder för att skapa en bild av är den värld som omger klienten och bestämmer hur relationen mellan klient och omvärld ser ut.

Vi observerar först 3 signaler per inkommande kanal (syn, hörsel, känsel, lukt och smak) av inkommande signaler. Blunda, öppna ögonen och betrakta t.ex. a) jackan som hänger på klädhängaren, b) fönstret, c) handtaget på dörren. Observera utan att värdera, bara registrera observationer. Fotoner kommer till bakre delen av ögat, registreras av nerver som skickar signaler till hjärnan som skapar en bild av omvärlden.

Orsaken till att jag gör det här är att jag vill skapa förutsättningar för att i nästa moment som innebär att i guidad meditation i en fantasi uppleva omvärlden och självet helt annorlunda än det vanliga. Fantasin ersätter då verkligheten och hur klienten upplever omvärlden och sig själv påverkas i större eller mindre grad av den guidade meditationen. Gränsen mellan fantasi och verklighet kan vara litet suddig i trance. Ungefär som man i en dröm kan uppleva allt som mycket verkligt. Men istället för att vakna upp och ändra tillbaka igen kan bilden behållas och en bestående förändring ske. Ångest kan minska och känslan av trygghet öka.

Jag skriver ”kan” för visserligen har jag exempel på att klienten kommer inom dörren och genast säger ”hypnos, hypnos!”  dvs har i tidigare sessioner upplevt stora positivs förändringar och vill ha mer

.
Sedan har jag en annan metod som innebär att jag tillsammans med klienten efter inledanande kroppsinkänning och kroppsavslappning i en guidad meditation (fantasi) besöker klientens omedvetna och där förändrar självbilden, t.ex. minskar ångest och ökar trygghet.

Det här innebär att en session inte är tillräcklig. Det behövs i allmänhet 7-10 sessioner. Under de första 5-6 gångerna räcker 45 minuter men när vi kommer till avslutande 4-5 sessioner med kroppsavslappning, guidad meditation och trance räcker inte 1 timme utan 70-90 minuter behövs.

Ung så brukar jag arbeta som psykodynamisk psykoterapeut med hjälp av hypnosteknik Observera att hypnos inte är en form av terapi utan en teknik som kan användas i många sammanhang. Av t.ex. läkare, tandläkare (bl.a. för att minska tandläkarskräck), vissa specialsjuksköterskor som förberedelse inför operationer, psykologer och psykoterapeuter. Smärtreduktion med hjälp av hypnos är ganska vanligt. Också behandling av IBS.