Så mycket under samma tak

Våra tjänster

Nedan hittar du tjänster vi har att erbjuda på House of Hypnosis and Health.

Våra tjänster

Psykisk hälsa och fysiskt kroppsligt välmående är två sidor av samma sak. Våra specialister undersöker, efter att du mött en av våra psykoterapeuter, vilka olika hälsotillskott som tex vilka mitaminer, mineraler och hormonstärkande produkter som du behöver för att du skall må bättre.

Dessutom erbjuder våra certifierade coacher i samarbete med våra psykoterapeuter hjälp att accellerera din  karriär då den verkar ha stannat upp.

Vi ser behov av att integrera psykisk och fysisk hälsovård på ett mer genomgripande sätt. Psykiska problem skapar ofta fysiska symtom och tvärtom. Vad är först, hönan eller ägget?

Om hypnos
Det går inte att förändra självbild eller personlighet mot någons annan persons egen vilja vare sig med hypnos eller någon annan psykoterapiteknik. När jag använder hypnosteknik som komplement till integrativ psykodynamisk psykoterapi kan det jämföras med när en bilskollärare lär dig hur du kör bil, jag lär dig hur du med hjälp av självsuggestion förändrar dig själv, din självbild och hur du hanterar omvärlden med hjälp av självsuggestion. Det gör du bäst när du är i ett förändrat medvetandetillstånd som brukar kallas trance, men kan också fungera i vanlig samtalsterapi. Mer information om min hypnosteknik kan får du på siten Jane Parsons Feins hemsida, hon examinerade mig i New York 2003.