Leg. Psykoterapeut

Sten Lindahl

Jag certifierades 2001 som hypnosterapeut vid ”Parsons-Fein Training institute, PFTI” i New York. 

Jag var ordförande i ”Svenska Föreningen för Klinisk Hypnos, SFKH” 2002 och är nu revisor i föreningen.

Bakgrund

Låt oss presentera vår idé

Jag och nutritionist Lisa Vallin driver tillsammans företaget ”Hypnos och Hälsa Sthlm”. Efter att ha gått i psykoterapi hos mig får du information om ditt behov av kosttillskott och förslag på supplement. Om du är osäker och vill fråga om något, ring eller skicka sms till mig 073-693 16 10.

Jag är sedan 2002 av Socialstyrelsen legitimerad psykoterapeut med integrativ dynamisk psykoterapi, utbildad vid ”Centrum för Integrativ Psykoterapi i Karlstad”. Jag certifierades 2001 som hypnosterapeut vid ”Parsons-Fein Training institute, PFTI” i New York. Jag var ordförande i ”Svenska Föreningen för Klinisk Hypnos, SFKH” 2002 och är nu revisor i föreningen.

Specialistområden
• Ångest 
• Nedstämdhet
• Depression
• Stress

Se ang. forskning om hypnos. Som medlem i ASCH, Americn Society of Clinical Hypnosis har jag tillgång till den senaste forskningens resultat. Dessutom gör jag screeningar – kartlägger symtom på – ADHD, ADD, bipolaritet, ångest och depression. 

Det är viktigt att vi använder tillräckligt lång tid i våra samtal. Samtalen är vanligen 50 min men kan vid behov bli längre. Vi börjar med en kartläggning om vad som har hänt dig under ditt liv från början till nu. Då kan vi oftast förstå vad som ofta ligger bakom ditt mönster av kanske ständigt upprepade problem. Oftast finns tidiga imprints och life-scripts som behöver förändras, Då använder jag hypnosteknik enligt läkaren och psykiatern Milton H Erickson som var verksam i USA i mitten och slutet av 1900-talet. Min lärare och examinator var Jane Parsons-Fein, New York, grundare av Parsons-Fein Training Institut, PFTI.

En av mina metoder – 5-stegsmetoden

Mellan 1 och 1 1/2 timme anser behöver jag för att genomföra en
psykoterapisession med användning av hypnosteknik. Resultatet beror väldigt mycket på situationen och min förmåga men också klientens motivation och inställning till hypnos och vilka symtomen är. Om klienten inte är förtroendefull utan misstänksam och tvivlande är sannolikheten att nå framgång med hypnosteknik inte så stor. Det är mitt ansvar att skapa en förtroendefull atmosfär.

Observera att hypnos inte är en form av terapi utan en teknik som kan användas i många sammanhang av t.ex. läkare, tandläkare bl.a. för att minska tandläkarskräck och vissa specialsjuksköterskor inför operationer, psykologer och psykoterapeuter. Smärtreduktion
med hjälp av hypnos är ganska vanligt.

1. Kartläggning
Eftersom det är mycket som jag behöver veta men i allmänhet inte kan veta när vi börjar måste jag först göra en mycket noggrann kartläggning. I ett större perspektiv har jag två olika block att bearbeta när jag börjar.

För det första att få klarhet i om det finns medvetna eller omedvetna
problemskapade brister i tidig anknytning (som det ofta finns) och i så fall till vem eller vilka och på vilket sätt fanns det brister och på vilket sätt visar sig bristerna sig nu i form av symtom, tex ångest, svag självtillit och nedvärdering av det egna jaget eller kanske svårigheter att behålla en nära relation är ett ständigt återkommande
problem.

Jag frågar och frågar om hur klienten minns sin uppväxt, från allra första början. Första minnet, känslominnen? Sedan vad är det som är dysfunktionellt och skall ändras? Vilka symtom skall upphöra. Vad skall komma i stället? Det här sker i vanligt samtalsklimat, utan jäkt och tar kanske 2 – 3 sessioner som inte behöver inte vara längre än ca 45 minuter.

När kartläggningsarbetet är färdig kan jag se vad som skapat min klients självbild och vid vilken ålder. Självbilden blir positiv och konstruktiv om uppväxten från dag ett är i en kärleksfull, trygg, stabil och omvårdande stimulerande miljö. Är uppväxten i en känslomässigt kall instabil, aggressiv miljö blir självbilden oftast destruktiv och kan ibland bli självskadande.

2. Självbildens stabilitet

Vare sig självbilden är i grunden positiv och konstruktiv eller negativ och destruktiv är den svår att förändra. Den är på omedveten nivå den ”karta” som krävs över hur jaget och vem jag är och hur omvärlden är och hur relationen dem emellan bör vara och hur individen bör hantera den för att öka möjligheterna till ett gott liv, till överlevnad.

Den är inte avsedd att förändras. En stabil funktionell självbild över hela livet är önskvärd och ett första villkor för att människan skall fungera är att den är rimligt stabil. Om det inte finns en stabil utan slumpmässigt föränderlig självbild kan psykosen vara hotande nära. Försiktighet och kunskap krävs för att nå gott resultat och hypnos är inte alltid bästa tekniken. 

Har en traumatisk chock inträffat förändras självbilden och en tidigare stabil och lugn person blir i vissa situationer, som påminner om situationen då traumat uppkom t.ex. omotiverat nervös, orolig och rädd. Kommer man i närheten av en plats där en trafikolycka inträffade kan fysiska reaktioner som hjärtklappning uppkomma.

Vare sig självbilden är i grunden positiv och konstruktiv eller negativ och destruktiv är den svår att förändra. Den är den ”karta” som jaget disponerar på omedveten nivå och som krävs för att jaget skall fungera och visor hur individen bör reagera för att öka möjligheten till överlevnad.

3. Förändringsarbetet, inkommande signaler

Efter kartläggningen av självbilden kommer förändringsarbetet. Då har jag flera olika metoder. I allmänhet först avslappning och kroppinkänning. Då minskar kontakten med känslomässig oro och en känsla av lugn och trygghet stimuleras. 

Sedan fortsätter förändringsarbetet. Först med konkret här-och-nu observation av vilka signaler som kommer till klienten via alla inkanaler, dvs syn, hörsel, känsel (i t.ex. huden), lukt och smak. Dvs signaler som hjärnan använder för att skapa en bild av är den värld som omger klienten och hur relationen mellan klient och omvärld ser ut eller bör se ut.

Hjärnan skapar en bild av omvärlden och jagets relation till omvärlden (självbilden) baserad på suddiga insignaler till mina fem sinnen. Hjärnan tar emot signalerna och skapar skickligt och med fantasi bilden som är grunden för vad jag upplever, känner och hur jag agerar.

Vi observerar under sessionen först 2-3 signaler per inkommande 5 sinnen syn, hörsel, känsel, lukt och smak. Vad gäller synen är det som händer att fotoner kommer till bakre delen av ögongloben där de registreras av nerver som skickar signaler till hjärnan.

Av signalerna skapar hjärnan en bild av omvärlden. Men den bilden är baserad på bristfälliga och suddiga insignaler. Där synnerven ansluter till näthinnan finns en blind fläck och enda stället i synfältet med god upplösning är ett smalt fält med en synvinkel om ca 1 grad i näthinnans mitt, en yta stor som en tumsbredd på en armlängds avstånd. Rådata som skickas till hjärnan med synen kan alltså liknas med en dåligt pixlad bild med ett stort hål. Motsvarigheter i alla fem typer av insignaler.

Av de signalerna går det inte att skapa en ens någorlunda hygglig motsvarighet till en TV-bild.  Se Stephen Hawkings och Leonard Mlodinows bok ”Den stora planen”; Stockholm 2011, sid 42.

På motsvarande sätt är inkommande rådata med hörsel, känsel, lukt och smak otydliga och inte exakta och tydliga. Hjärnan registrerar och med hjälp av sitt kartotek med tidigare bilder skapas resultatet med hjälp av fantasi, tex i en guidad meditation..

4. Guidad meditation – förändrad självbild

De  guidade meditationen startar med att jag ber dig formulera hur du vill se dig själv när vi är klara. Jag frågar om du kan med några ord förklara hur du känner när du uppnått det du vill uppnå, tex domineras av en känsla av orubbligt lugn och tillförsikt. Upplev känslan. Håll fast den.

Orsaken till att jag gör det som beskrivs i punkt 4 är att jag vill skapa förutsättningar för att i moment 5 i guidad meditation i en fantasi styr in klienten att uppleva omvärlden och självet annorlunda och på det önskade sättet under lärande oh förändring. Fantasin ersätter då verkliga inputs med fantasi och klienten kan under trance i guidad meditation uppleva sig själv och omvärlden annorlunda.

Gränsen mellan fantasi och verklighet kan i trance i guidad meditation vara suddig. Ungefär som man i en dröm kan uppleva drömmen som verklig – ”jag är en person som alltid vinner till slut”, ”En vinnarskalle”. Men istället för att vakna upp och ändra tillbaka igen till …”alltid förlorar” kan bilden behållas längre och bli en mer bestående förändring till en mer positiv självbild uppkommer och förändrar mitt sätt att i guidad meditation se mig själv och reagera och agera. Det krävs flera upprepningar av denna övning i fem avsnitt för att uppnå gott resultat.

5. Direktkontakt med det omedvetna,

Sedan har jag en annan metod som innebär att jag tillsammans med klienten efter inledanande kroppsinkänning och kroppsavslappning i en guidad meditation (i fantasi) besöker klientens omedvetna och där på olika sätt förändrar självbilden positivt och minskar effekten av negativa tidigare bilder. 

Ett avslutande citat från ”The Undivided Universe. An ontological
interpretation of quantum theory.” Professor D. Bohm and B.J.Hiley
Routledge London and New York 1993.


The essential features of the implicate order are that the whole
universe is in some way enfolded in everything and that each thing is
enfolded in the whole. Under typical conditions of ordinary
experience there is a great deal of relative independence of things, so
what they may have abstracted as separately existent, outside of each
other and only externally related.
However, more fundamentally, the
enfoldment relationship is active and essential to what each thing is.

Professor David Bohm, Undivided Universe. Kvantfysik och hypnos har ett samband.

Intervju med Professor David Bohm angående hans upptäckter inom kvantfysik.

Så mycket under samma tak

Våra tjänster

PDT

Affektfokuserad terapi

Motiverande samtal

Positiv psykologi

Karriärcoaching

Psykodynamisk terapi (PDT)

Acceptance and Commitment Therapy (ACT)

Parterapi

Längden på en session anpassas till behov. På första mötet frågar jag vad vill du förändra i ditt liv? Finns det indikationer på psykodynamiska orsakssamband mellan å ena sidan tidig miljö och anknytningsprocess och å andra sidan det du ju vill förändra? Vad skall vara förändrat när vi är klara. Jag använder integrativ psykodynamisk metod främst för att kartlägga och förstå orsaker. Därefter använder jag hypnosteknik enligt Milton Erikson för att förändra. Samtidigt lär du självsuggestion. Dina problem minskar och upphör efter en tid och ersätts mer och mer av positiva känslor och adekvat agerande. Sammanlagt behövs i allmänhet minst 6-10 möten.

  • Psykoterapi. Steg 2 vid Centrum för Integrativ Psykoterapi, CIP, leg. psykoterapeut2002
  • Hypnos enligt Milton Erikson vid Parson-Feins Training institute, PFTI, New York, Certifierad hypnosterapeut

BOKA STEN

Kostnad per besök 60 min.
Psykoterapi med hypnosteknik 600:-
Parterapi 1.200:-
Antal besök per månad efter behov 1-4

Att börja att anlita en psykoterapeut för att under flera månader träffas en gång per vecka till en sammanlagt ganska hög kostnad är inget lätt beslut. De senaste fyra åren har jag arbetat som konsult åt en stor organisation och fick ta emot nästan obegränsat antal patienter via vårdcentraler. Det var skattesubventionerat och kostnad för ett besök mycket måttliga 100 kr. 

Jag hade nog inte försökt starta egen verksamhet om jag inte blivit tvungen. Men med ett politiskt beslut halverades skattesubventionen för några år sedan. Det skulle hanteras genom att minska samtalstiden per person från de 45-50 minuter jag brukat använda till 20 min eller 15 min. För min del helt omöjligt eftersom min utbildning är psykodynamisk metod i kombination med hypnosteknik. Och då är det enligt min mening i det närmaste omöjligt att med så korta samtalstider samtidigt bibehålla kvalitet.

Att beskriva sig själv i text för att skapa förtroende är vanskligt. På den här hemsidan finns intervjuer av en journalist med två personer som jag talat med under lång tid och där vi haft förtroende och en god relation, något som är en förutsättning för framgång.

Men det finns en enklare metod. I allmänhet förstår man vem man pratar med och känner om det nödvändiga förtroendet finns redan efter 30 minuter.