För dig som privatperson

När du behöver hjälp att ta dig framåt till ett läge med ökat välmående och hälsa.

För företag

När ni behöver hjälp framåt med frisknärvaro, större arbetsglädje, höga prestationer och mindre stress.

Våra terapeuter

Här presenterar vi våra terapeuter och vad vi kan stå till tjänst med.

Håll dig uppdaterad

SEANASTE NYTT

Om hypnos

Det går inte att förändra självbild eller personlighet mot någons annan persons egen vilja vare sig med hypnos eller någon annan psykoterapiteknik. Man använder hypnosteknik som komplement till integrativ psykodynamisk psykoterapi kan det jämföras med när en bilskollärare lär dig hur du kör bil, du lär dig hur du med hjälp av självsuggestion förändrar dig själv, din självbild och hur du hanterar omvärlden med hjälp av självsuggestion.

Det gör du bäst när du är i ett förändrat medvetandetillstånd som brukar kallas trance, men kan också fungera i vanlig samtalsterapi. Mer information om min hypnosteknik kan du få på Jane Parsons Feins hemsida, hon examinerade mig i New York 2003.

Kristjanas möte med Sten Lindahl

Kristjana Duhanaj kom i kontakt med terapeut Sten R. Lindahl av en ren slump, en sen natt när hon drabbats av en panikångestattack.

När jag började gå i terapi hos Sten blev jag snabbt otroligt imponerad – vilken kapacitet han besitter! 

Kristjana hade då redan träffat flera terapeuter, men tyckte inte att någon kunde hjälpa henne på riktigt…

Kristjana Duhanaj

Petri Huovinen

Petris möte med Sten Lindahl

Petri Huovinen, 45 år, jobbar som inköpare. När han kom i kontakt med terapeut Sten R. Lindahl mådde han inte bra sedan många år, främst på grund av en långvarig ångestproblematik med inslag av depressioner. Men genom terapin lyckades han påbörja en resa mot ett bättre mående och få en nystart i sitt liv.